מושלת מחוז רמאללה: ישראל מפיצה סמים במכוון בכדי "לפגוע בשכבת הצעירים הפלסטיניים"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 27/06/2012

 
      "מושלת מחוז רמאללה ואל-בירה, לילא ר'נאם, אמרה כי הפצת נגע הסמים היא מעשה מכוון של הכיבוש הישראלי, אשר מנסה לפגוע בשכבת הצעירים הפלסטיניים, שאנו נשענים עליה כדי להשיג את מטרתנו הלגיטימית – הקמת מדינה פלסטינית."