קריקטורה של הפת"ח מציגה דחפור ישראלי הורס את כיפת הסלע
אתר נציבות ההסברה והתרבות של פת"ח - 30/11/2015

 

 
בציור רואים דחפור ישראלי גורף את כיפת הסלע יחד עם כל הגורמים המגנים את פעולותיה של ישראל. על הדפים מופיעות הודעות הגינוי.
כיתוב בחלק השמאלי של הציור: "חפירות להריסת מסגד אלאקצא"