מוסד אל-אקצא הערבי ישראלי: הכותל המערבי הוא חלק ממסגד אל-אקצא ו"למוסלמים זכות בלעדית עליו"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 12/04/2013

 
כותרת: "מוסד אל-אקצא (ארגון ערבי ישראלי המשויך לתנועה האסלאמית - העורך): הכיבוש פועל למחיקת הסממנים האסלאמיים בדרך שער המוגרבים ועובד על תכניות לייהוד כלל אזור אל-בוראק (כלומר, הכותל)"

"...מוסד [אל-אקצא להקדשים ולמורשת] הדגיש כי כל אזור כותל אל-בוראק (הכותל המערבי - העורך) הוא חלק יקר של מסגד אל-אצקא, ולמוסלמים יש זכות בלעדית עליו...
המוסד ציין כי בידיו מסמכים ומפות של כלל הפרויקטים של הייהוד, וכי הוא יפרסם את פרטיהם בימים הקרובים. כמו כן, הוא ציין כי הכיבוש פועל להחשיב את הפרויקטים האלה כמתקנים נלווים של בית המקדש המדומה, בזמן שבו זרועות הכיבוש קוראות בלהיטות להאצת הקמת בית המקדש המדומה על חשבון מסגד אל-אקצא."