מדיניות חילופי האסירים - משקפת השפעות "הפרוטוקולים"
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 06/02/2004

 
אחמד נאצר, מזכיר המועצה המחוקקת ברשות:
"ישראל אינה נרתעת מדבר. ישראל נוסדה על בסיס גזל. ישראל, מדינת ישראל, היא ילוד של השטן, היא ילוד שטני. היא נוסדה על בסיס גזל מן הרגע הראשון. היא נוסדה על בסיס גזל, טרור, הרג, עינוי, התנקשויות, מוות, גזל אדמות ורצח אנשים. על בסיס זה נוסדה ישראל, והיא תמשיך כך והיא לעולם לא תהיה מסוגלת להתקיים מפני שלידתה אינה טבעית, היא ילוד שטני, והיא אינה מסוגלת להתקיים בין בני-האדם... רק כך ישראל מסוגלת להתקיים. היא אינה מסוגלת להתקיים באופן טבעי ככל מדינה בעולם."

מנחה: "עצם קיומה אינו טבעי, אינו הגיוני. השורש, השורש עצמו רקוב"

נאצר: "המדינה הזאת מתבססת על גזענות, מושגים תנכיים, מוות, הרג והרס..."

נאצר (בתגובה לחילופי האסירים בהם הוחלפו 400 אסירים פלסטיניים בישראלי אחד ושלוש גופות של חיילים ישראלים): "ישראל מנסה להשלות את העולם, ולהשלות את הערבים והפלסטינים - מבחינה פסיכולוגית - כי ישראלי אחד יוחלף תמורת אלף פלסטינים, כלומר - ישראל מעונינת לזרוע בקרב הפלסטינים, הערבים או העולם כולו את מושג הערכיות – מהו ערך היהודי ומהו ערך הערבי. אך אין זו האמת..." [המנחה קוטעת את דבריו]

מנחה: "הרעיון הזה מופיע ב'פרוטוקולים של זקני ציון,' שהם [היהודים] בדרגת קיום גבוהה והשאר ברמה נמוכה."

נאצר: "היא [ישראל] עושה ככל יכולתה כדי לאסוף כמה שיותר שבויי מלחמה, עד אשר היא מחזירה, לדוגמה, 10,000 שבויים ערבים תמורת 100 שבויים ישראלים. ישראל מנסה לומר בכך שזהו ערכו של הערבי וזהו ערכו של הישראלי או היהודי... ישראל היא מדינה תוקפנית, מדינה גזענית, מדינה אידיאולוגית עוינת, השונאת את כל הגויים, את כל הזרים. ישראל היא ילוד שטני."