"הפרוטוקולים" - ספר יהודי ידוע שהיהודים מסתירים
ערוץ אל-אקצא (חמאס) - 03/04/2009

 
"מי הם אלה שמנהיגים את העולם היום נגד האסלאם ואנשיו? מי הם אלה שמנהיגים בעולם היום מלחמת חורמה גסה נגד האסלאם ואנשיו? התשובה היא ברורה ובהירה כבהירות השמש בשעות היום: זוהי אומת היהודים. היהודים הם אשר מנהיגים היום את מלחמת החורמה נגד בני אומת האסלאם... אנחנו המוסלמים מכירים את טבעם של היהודים טוב יותר מכולם, בכלל שהקוראן הקדוש לימד אותנו. המסורות הנבואיות הסבירו למוסלמים את טבעם האמיתי של היהודים... המלחמה שלהם ואיבתם למחמד ולדת מחמד היא דבר הטבוע בנשמותיהם מטבע ברייתם.

ישראל היום חיה בלב הגבולות הערביים המוסלמיים והיא סרטן שרוצה להשתלט על העולם.דעו אחיי! התפשטות היהודים היום היא התפשטות רעיונית עתיקה... הם התווכחו עם משה, נביאו של אללה, ורצו להרוג את ישו, נביא אללה, ורצו לרצוח את נביא אללה מחמד... היהודים רוצים להשחית כל סנטימטר וכל חלקת אדמה... אולי ספרם המפורסם, שחכמיהם התכחשו לו, הספר המפורסם כ'פרוטוקולים של זקני ציון', שאנו קוראים לו 'הפרוטוקולים של טיפשי ציון.' בספר הזה, אחיי, התוו היהודים את תוכניתם כדי להטיל מצור על העולם כולו - ביבשה, באוויר ובים - מבחינה רעיונית, כלכלית ותקשורתית, כפי שקורה היום... רום מעלתם של היהודים כיום ועלייתם על כס המלכות של העולם, נובע מכך שאמריקה ברוב עוצמתה נשלטת על ידי הסנאט, לא אומר ה'אמריקני,' אלא אומר 'היהודי.' תגיע העת, בעזרת אללה, בו יוחרב רכושם ובו יושמדו בניהם ולא יישאר יהודי או ציוני על האדמה הזאת."