ישראל גונבת איברים של פלסטינים
ישראל גונבת את איבריהם של הפלסטינים.
הערה: האיבר הוא בצורת מפת ישראל. הפלסטינים עושים שימוש בדימוי זה להביע את בעלותם על ישראל כולה.
אל-חיאת אל-ג'דידה
13/01/2010