עבאס: "איננו מסוגלים" לפרוץ באינתיפאדה נוספת
אל-חיאת אל-ג'דידה - 27/09/2010

 
מתוך ראיון שנערך עם יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, לעיתון "אל-חיאת" הלונדוני ב-26/09/2010, ופורסם שוב ב"אל-חיאת אל-ג'דידה" ב-27/09/2010:
     "המראיין: '[נושא השיחה עוסק בהגדרת ישראל כמדינה יהודית] למעשה הכוונה היא כי מדינת ישראל תהיה ליהודים בלבד. המשמעות של זה היא - '
עבאס: 'יש לזה משמעות רבה, כשהם אומרים מדינה יהודית, הם רוצים להיפטר מכל הערבים הנמצאים אצלם... לא נסכים לפתרון הבעיה על חשבון הערבים. הימצאותם בישראל היא לפני הקמת המדינה הישראלית, מאות שנים לפני נוכחות היהודים בישראל. זכותם [של הערבים] להישאר וזכותם להיות אזרחים שווי זכויות וחובות במדינה הזו.'
מראיין: 'האם אתה חושש כי ישראל שוקלת גירוש בכפייה, גירוש קולקטיבי?'
עבאס: 'זה הוצע, על ידי ליברמן.'
מראיין: 'כוונתך להחלפת תושבים באדמות?'
עבאס: 'כן. שאלת החלפת התושבים והאדמות, גם זה עניין שעליהם לשכוח ממנו.'
מראיין: 'שישכחו מכך?'
עבאס: 'כן, שישכחו מכך, לא נקבל זאת לחלוטין.'
מראיין: 'אתה אינך רוצה אינתיפאדה צבאית, וכשאתה אומר: 'לא נקבל', אילו כלים יש בידך, אדוני הנשיא?'
עבאס: 'בידי הצדק/הזכות. אני בעל הזכות, והוכחה לכך היא שכל העולם לצדי, ללא יוצא מן הכלל. הם בעד הזכות שלי, ובעד דרישת הזכות שלי. לא שמעתי מדינה או ארגון אחד בעולם שאינו מסכים כי לעם הפלסטיני יש זכות למדינה פלסטינית בגבולות 1967, וביישום הלגיטימיות הבינלאומית... ולגבי שאלת הצבאיות [מיליטריזציה] של האינתיפאדה – ניסינו את המיליטריזציה של האינתיפאדה, והיא הובילה אותנו להרס ושאר הדברים שהיא הובילה אליהם. לא נחזור לכך פעם נוספת, איננו מסוגלים לזאת.'"