השר לענייני דת ברש"פ מעודד "ניצחון או שהאדה" בדרשת יום השישי
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 20/12/2013

 
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ שידרה את דרשת יום השישי מפי שר הרש"פ לענייני דת, מחמוד אל-הבאש, ממסגד אל-ירמוכ, רמאללה:

"אנו יודעים בוודאות כי כל עוד אנו [דבקים] באמת, אנו נועמד לניסיונות ונושם למטרה – כיחידים וכקבוצות, אנו יודעים זאת בוודאות. עם זאת, אנו גם בטוחים בדבר אללה ירומם ויתעלה: 'אמור: יכולים אתם לצפות שתפקוד אותנו רק אחת משתי הטובות' (קוראן, סורה 9:52, תרגום רובין). מה אתם מצפים אויבים, פחדנים, (מילה לא ברורה), מה הם מצפים שיקרה לנו? 'אחת משתי הטובות'.

אחים, תקרה לנו ברשות אללה רק אחת משתי הטובות – ניצחון או שהאדה – ואיזה גורל טוב זה, ואיזו דרגה טובה זו – הניצחון או השהאדה...

'אמור: "יכולים אתם לצפות שתפקוד אותנו רק אחת משתי הטובות, ואילו אנו מצפים שיכה אתכם אלוהים בעונש מאתו או מאתנו, צפו כי גם אנו מצפים עמכם" (קוראן, סורה 9:52, תרגום רובין). צפו, חכו מעט, אני נשבע כי הסימנים המבשרים על הניצחון נראים באופק. אני נשבע באל שאין אל מלבדו, כי קץ העושק והעושקים קרב. הכיבוש הזה, וספיחיו, ויציריו הרוצים להפיץ שחיתות באדמתנו... אנו אומרים להם לכולם, לכיבוש, לכלי השרת של הכיבוש ולמי שמשרת את הכיבוש: 'יכולים אתם לצפות שתפקוד אותנו רק אחת משתי הטובות' – אנו, ברצון אללה, או שהידים או מנצחים באדמתנו...

שימו לב, אללה הוא שאומר: 'רק בפיהם יוכלו לפגוע בכם' (קוראן, סורה 111:3, תרגום רובין) – יכול להיות שהם יפגעו בכם. אני אומר לכם, יכול להיות שהם יהרגו אותנו, יכול להיות שאללה יגזור עלינו שהאדה. יכול להיות שניפצע, יכול להיות שיטילו עלינו טרור – 'רק בפיהם יוכלו לפגוע בכם' – אך לבסוף 'ואם ינסו להילחם בכם מיד ייסוגו אחור מפניכם' והסיום –'ואז לא ייוושעו' (קוראן, סורה 111:3, תרגום רובין). אנו מבקשים את הניצחון יותר ממה שאנו מבקשים את החיים. אנו מבקשים את חיזוק עמנו בארץ הטובה והמבורכת הזו."