טור דעה בעיתון הרשמי של הרש"פ: ארה"ב "שתלה את ארגון דאע"ש ונתנה לו את הנפט של הערבים"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 02/06/2015

 
"בארה"ב, המארח שלך מתגאה להודיע לך שבביתו לא מעשנים, ועל כן אינך יכול להדליק סיגריה... ולזהם את חלל ביתו הנקי. בו בזמן, הוא לא יירתע או יתבייש לעצור אותך ברחוב, מבלי שתהיה ביניכם היכרות מוקדמת, ולבקש ממך סיגריה.
זהו גם המקרה עם דרישתם מהמשטרים הערביים לשלוט באופן דמוקרטי וצודק, בעוד שהם העניקו לעצמם את הזכות והלגיטימציה להקים מרכזי עינויים והרג בבסיס גואנטנמו בדרום מזרח קובה ובבית המעצר אבו ע'ריב בעיראק. כמו כן, הם נתנו לגיטימציה למהפכה בסוריה ובלוב, אך בה בעת לא העניקו זאת לתימן. בנוסף, הם תמכו במהפכת ה-25 בינואר 2012 במצרים ובעליית האחים [המוסלמים] לשלטון, אך החשיבו את [מהפכת] 30 ביוני 2013 כהפיכה. זאת היא אותה ארה"ב ששתלה את ארגון דאע"ש ונתנה לו את הנפט של הערבים, אותו הוא מוכר בשוק השחור למימון תכניתו, וכל זאת מול עיניה ואוזניה. זאת היא גם אותה ארה"ב שמעניקה את חסותה למיזם ההתנחלות הישראלי, בזמן שהיא תמכה בעצמאות של דרום סודן בפברואר 2011, על אף השוני הרב בין שני המקרים, שכן הראשון הוא כיבוש והשני הוא רצון פנימי ומחלוקת על חלוקת משאבים."