English

 


ספריית וידאו


סרטונים פלסטינים


סרטוני PMW


Share |
הקודם הבא

למרות בריחת המחבלים הרוצחים, מנהיגי המחבלים בבתי הסוהר עדיין מצליחים לתקשר ביניהם ולתאם עמדות
קריינית חדשות הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ: "הרשות לענייני אסירים ומשוחררים חשפה שתנועת האסירים בבתי הכלא של הכיבוש הכריזה על אזעקה כללית ומרד נגד כל חוקי הנהלת בתי הסוהר, במידה וימשכו צעדי הדיכוי והענישה... הרשות הבהירה בהודעה לתקשורת שהתייעצויות מהירות התקיימו בין מנהיגיי התנועה [תנועת האסירים] בבתי הכלא, והוסכם להתנגד להתקפות של כוחות הדיכוי המיוחדות ומשטרת בתי הכלא בכל האמצעים והדרכים."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 08/09/2021 (1 דקות.)


2021 

לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
העולם ללא ישראל
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
ילדים לוחמים
שכתוב ההיסטוריה
סילוף והכחשת שואה
חשוב מבחינה היסטורית
מימון מערבי
אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
הערבים הישראלים
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

בחר לפי סגנוןלפי שנים

2021 2012 2004
2020 2011 2003
2019 2010 2002
2018 2009 2001
2017 2008 2000
2016 2007 1999
2015 2006 1998
2014 2005 1997
2013

Created by swat