English

 


פרסומי PMW
"היהודים" רצחו את ערפאת: שיח שנאה של ילדים פלסטינים בשידור שנתי בטלוויזיה הפלסטינית
Share |
"היהודים" רצחו את ערפאת:
שיח שנאה של ילדים פלסטינים
בשידור שנתי בטלוויזיה הפלסטינית

איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק
 
"היהודים הרעילו אותו [ערפאת] ואני שונאת אותם מאד. אללה ישיב להם כגמולם."
מדי שנה חוזרים דברי השנאה האלה מפי ילדה פלסטינית, בשידור תוכנית בטלוויזיה הפלסטינית לרגל יום השנה למותו של יאסר ערפאת.

בתוכנית, ילדים אחרים חוזרים על העלילה כי ישראל / היהודים הרגו את ערפאת. אחד הילדים מודה כי הוא לא יודע מה גרם למותו של ערפאת, אך הוא יודע מי עשה זאת:
"הוא מת מהרעלה על ידי היהודים. טוב, אני לא יודע ממה הוא מת, אבל אני יודע שזה מהיהודים."
 
לחץ לצפייה בסרטון

מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" מתעד את השידורים החוזרים של האמירות האלה בטלוויזיה הפלסטינית, מאז שהם שודרו לראשונה ביום השנה החמישי למותו של ערפאת ב-2009. אז, דברי הילדים שודרו כחלק מאירוע לזכרו של ערפאת.

העובדה שילדים חוזרים על העלילה כי "היהודים" הרעילו את ערפאת, מעידה על הצלחתה של הדמוניזציה הנמשכת ברש"פ כלפי היהודים והישראלים. העובדה שהטלוויזיה הפלסטינית, הנשלטת על ידי הרש"פ, משדרת את האמירות הללו מדי שנה, מלמדת כי הרשות הפלסטינית מעוניינת להמשיך ולהעביר את המסר הזה לילדיה.

להלן תמליל של דברי הילדים בתוכנית הזיכרון השנתית בטלוויזיית הרש"פ:

מנחה הטקס
: "ליאסר ערפאת הברכות, והנה כמה מסרים מילדי פלסטין:" [קטע זה מהטקס ששודר ב-2009, נחתך ולא שודר בטלוויזיה הפלסטינית ב-2010 - 2012 - העורך.]
ילד: "הייתי מאד מאד עצוב כשערפאת מת כשהיד כי הוא היה אדם טוב והיה לוחם. עשה דברים בדרך המאבק, השתתף במאבק, ולא עשה שלום וכדומה. הוא רצה להילחם."
ילד 2: "ערפאת היה נשיא מאד מאד חשוב, הוא עמד מול כל האויבים ולא פחד מאף אחד. כל היהודים והישראלים והאנשים שנגדנו פחדו ממנו. כשהוא מת, הוא מת מהרעלה."
ילדה: "אני אומרת כי הוא מת מהרעלה על ידי היהודים. ככה אני אומרת."
ילד 3: "ערפאת נהג לומר: 'הם רוצים שאהיה הרוג, הם רוצים שאהיה אסיר, אבל אני אומר להם: שהיד! שהיד! שהיד!'"
ילדה 2: "הוא היה הנשיא הקודם שלנו. הוא היה במצור ברמאללה וכשהוא היה במצור אנחנו היינו עצובים מאד. היהודים הרעילו אותו ואני שונאת אותם מאד. אללה ישיב להם כגמולם."
ילד 4: "הוא מת מהרעלה על ידי היהודים. טוב, אני לא יודע ממה הוא מת, אבל אני יודע שזה מהיהודים."
ילד 5: "הם החריבו את כל ביתו, והוא נותר בחדר אחד, ובסוף היהודים הרעילו אותו והאשימו מישהו אחר."
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 10/11/2009, 10/11/2010, 11/11/2011, ו-11/11/2012]


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat