English

 


שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
עידוד שנאת הדמוקרטיות המערביות

ארה"ב מטרפדת את הפסגה הערבית
על השלט כתוב: "אל הפסגה"
אל-חיאת אל-ג'דידה
29/03/2008הקודם הבא


קריקטורותארכיון קריקטורות - כל הנושאים

Created by swat