English

 


כל הדף


אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
יאסר ערפאת

Share |
הקודם הבא

יאסר ערפאת גינה פיגועי טרור שהוא מימן
מזכ"ל פת"ח בלבנון סולטאן אבו אל-עינין: "יאסר ערפאת נהג לגנות פעולות של בקשת שהאדה (כלומר, פיגועי התאבדות) והרבה העליבו את השהיד יאסר ערפאת שהוא נהג לגנות במילים קשות מאוד, אך בה בעת נתפס השהיד יאסר ערפאת שהוא זה שמימן את הפעולות הצבאיות האלה."
ערוץ אל-קודס 06/04/2009 (1 דקות.)

נושאים בדף זה
1- אחריות אישית על פעילות הטרור והאינתיפאדה
2- ילדים לוחמים
3- הונאה בצל תהליך השלום

1- אחריות אישית על פעילות הטרור והאינתיפאדה2- ילדים לוחמים3- הונאה בצל תהליך השלוםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat