English

 


כל הדף


דמוניזציה של ישראל והיהודים
מקרה מבחן: הצגת היהודים כקופים וחזירים

Share |
הקודם הבא

דובר פת"ח בירושלים: ישראלים הם "בני הקופים והחזירים"
ראפת עליאן, דובר פת"ח בירושלים: "העם הפלסטיני הגיבור, על ילדיו, נשיו וזקניו, עשה אינתיפאדה נגד הכובש, והצליח להכשיל [את תוכניותיו]… אני קובע בודאות, שאנחנו בירושלים במהלך ההתקוממות הזו, הצלחנו למנוע מ- 80% מן המתנחלים, בני הקופים והחזירים, מלטייל בעיר העתיקה ובמדרגות שער שכם."

הקוראן מספר שלוש פעמים (סוּרָה 2, 65; סורה 5, 60 וסורה 7, 166) שאללה הפך יהודים לקופים ו/או לחזירים. בסוּרָה 2, 65 נאמר: "הן ידועים לכם אלה מביניהם אשר שלחו יד ביום השבת. אמרנו להם, היו קופים מאוסים." בסורה 7, 166 נאמר: "כאשר הפרו ביוהרה את האיסור שהוטל עליהם, אמרנו להם, היו קופים מאוסים." בסורה 5, 60 נאמר: "הבה ואודיעכם למי השכר הרע מכל אצל אללה: לאלה אשר קיללם ושפך חמתו עליהם ועשה אתם קופים וחזירים, ואשר עבדו לשיקוצים. רע מכל מקומם וגדולה תעייתם."
(התרגומים מבוססים על תרגום הקוראן של פרופ' אורי רובין).

הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 01/11/2015 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat