English

 


פריט חדשות פלסטיני
בכיר פלסטיני: "ההתנגדות" הפלסטינית ו"המאבק נגד הכיבוש" הינם לגיטימיים ומוכרים על ידי האו"ם
אל-חיאת אל-ג'דידה  -  05/04/2015


 
כותרת: "קראקע: אנו מתנגדים להגדרתו של המאבק הפלסטיני כמעשה פלילי"
 "הרשות לענייני אסירים ומשוחררים אמרה כי החלטתו של המכוּנֶה 'ראש פיקוד מרכז' ליישם את עקרונות החוק הפלילי הישראלי (תיקון 39) על הפלסטינים שנשפטים בשטחים הכבושים היא החלטה בעלת השלכות מדיניות ומשפטיות מסוכנות עבור המאבק הלאומי הפלסטיני וסוגיית האסירים. הרשות ציינה בדו"ח שפורסם מטעמה כי ממשלת ישראל חותרת באמצעות מערכת החוקים הצבאיים שלה... להגדיר את מאבקם של הפלסטינים כמעשה פלילי [criminalization], לשלול את הלגיטימיות של ההתנגדות לכיבוש, המוכרת על ידי כלל החוקים הבינלאומיים והחלטות האו"ם, וכן לשלול מהם את התארים 'אסירי חופש' ו'אסירי מלחמה'..."
 
הערה: בכירים ומנהיגים ברש"פ נותנים לגיטימציה למעשי אלימות וטרור של פלסטינים נגד ישראל, תוך שהם מצטטים את החלטה 3236 של האו"ם אשר מכירה "בזכות של העם הפלסטיני להשיג את זכויותיו בכל האמצעים." הרש"פ מפרשת את הביטוי "בכל האמצעים" ככולל גם הפעלת אלימות נגד אזרחים, אך היא בחרה להתעלם מהמשך נוסח החלטת האו"ם, אשר אומרת במפורש כי השימוש "בכל האמצעים" חייב להיות "בהתאם למטרות ולעקרונות של אמנת האו"ם..." אמנת האו"ם אוסרת על פגיעה באזרחים, גם בשעת מלחמה. סעיף 1 בפרק הראשון של אמנה זו נפתח בהצהרה כי "מחלוקות בינלאומיות" צריכות להיפתר "בדרכי שלום."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהעוד בנושא:
עיסא קראקע
עידוד אלימות בקרב מבוגרים
Created by swat