English

 


פריט חדשות פלסטיני
שר ברש"פ קורא לשחרורם של מחבלים רוצחים ממאסר
אל-חיאת אל-ג'דידה  -  07/09/2012


 
כותרת: "שכם: קראקע ביקר את משפחות האסירים בעסירה אל-שמאליה"

     "קראקע דרש לשחרר במהרה את האסירים החולים, הנכים, המשותקים ואלה הסובלים ממחלות מסוכנות, שכלואים בבית החולים של כלא רמלה הישראלי, ובפרט האסירים ריאד אל-עמור.... ושאר האסירים שמצבם הרפואי והגופני אינו מאפשר את הישארותם בתוככי הכלא.
דבריו של קראקע נאמרו במהלך פגישה עם משפחות האסירים בכפר עסירה אל-שמאליה בשכם שנערכה במטה המחוז של תנועת פת"ח ובנוכחות המזכיר עמאר יאסין, אנשי המחוז ומשלחת של משרד האסירים ושל האסירים המשוחררים, שבראשם עמד בכיר האסירים סעיד אל-עתבה.
קראקע והמשלחת שליוותה אותו ביקרו את משפחתו של ותיק האסירים בעסירה אל-שמאליה, והוא האסיר זיד יונס אחמד יונס השפוט למאסר עולם ו-25 שנים [נוספות] מאז 2002"

הערה: זיד יונס היה מעורב בפיגוע התאבדות בתל-אביב שאירע ב- 2002 ובו נפצעו 23 אנשים, וכן סייע למחבל שרצח את בני הזוג כהנא בשנת 2000 להימלט.
ריאד אל-עמור הורשע באחריות למותם של 9 ישראלים ו-3 פלסטינים שנחשבו על ידו כמשתפי פעולה עם ישראל.
סעיד אל-עתבה פיקד על חוליה צבאית שהניחה מטעני חבלה בשני אוטובוסים – בשוק פתח תקווה ובשוק הכרמל בתל אביב, שהביאו לפציעתם של 32 איש ולמותה של אישה אחת. שוחרר כמחווה לרש"פ אחרי שריצה 31 שנות מאסר.

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהעוד בנושא:
עיסא קראקע
האדרת מחבלים וטרור
Created by swat