English

 


פריט חדשות פלסטיני
שר האסירים ברש"פ מוקיר כבוד למחבל רוצח בביקור משפחתו
אל-חיאת אל-ג'דידה  -  18/09/2010


 
     "השר לענייני אסירים ומשוחררים, עיסא קראקע, ומשלחת מטעם המשרד ומטעם האסירים המשוחררים, ערכו אתמול ביקור אצל משפחותיהם של האסיר אכרם עבד אל-עזיז מנצור, אשר ישב כבר 32 שנה בבתי הכלא של הכיבוש, ושל האסיר השהיד, אניס מחמוד דוולה... המשלחת הגיעה לביתו של האסיר אכרם מנצור, אשר נחשב לאסיר השלישי הכי וותיק בבתי הכלא של הכיבוש."

הערה: אכרם מנצור רצח את חייל המילואים יצחק יוסף טרומפלדור. נגזר עליו מאסר עולם.

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהעוד בנושא:
עיסא קראקע
האדרת מחבלים וטרור
Created by swat