פרסומי PMW
"מבט לתקשורת פלסטינית" – דו"ח מיוחד: ישראל חייבת ליישם את החלק השני של חוק קיזוז משכורות מחבלים לפני סוף 2019
Share |

"מבט לתקשורת פלסטינית" - דו"ח מיוחד

ממשלת ישראל מחויבת ליישם את החלק השני של
חוק קיזוז משכורות מחבלים
לפני סוף 2019

ממשלת ישראל מחויבת לקזז מהעברות המסים לרש"פ ב-2019 סכום נוסף של 241 מיליון ש"ח - הסכום שהרש"פ שילמה ב-2018 למשפחות מחבלים "שהידים" 
 • היום לפני 5 שנים נכנסו שני מחבלים לבית כנסת בירושלים ורצחו 6 ישראלים באקדחים, סכינים וגרזנים. בין הנרצחים בפיגוע היו רבנים, אזרחים אמריקאים ושוטר ישראלי דרוזי. המחבלים נהרגו באירוע הטרור שביצעו.
 • מאז הטבח הזה, הרש"פ שילמה למשפחות שני המחבלים הרוצחים סכום מצטבר של 204,000 ש"ח לפחות, רק מפני שקרוביהם רצחו ישראלים.
 • החוק הישראלי דורש כי ישראל תקזז מהעברות כספי מסים לרש"פ לשנת 2019 את הסכומים שהרש"פ שילמה ב-2018 למחבלים אסירים ולמשפחות מחבלים הרוגים המכונים "שהידים."
 • מאז חודש פברואר, ממשלת ישראל מקזזת כ-41 מיליון ש"ח בחודש, שזה כ-1/12 מהסכום השנתי שהרש"פ שילמה למחבלים אסירים ב-2018, שהוא 512 מיליון ש"ח.
 • על מנת לקיים את החוק שקבעה הכנסת, הממשלה חייבת לקזז גם את סכום הכספים ששולמו למשפחות מחבלים הרוגים (המכונים על ידי הרש"פ "שהידים") עד סוף 2019.
 • דו"ח מיוחד זה של "מבט לתקשורת פלסטינית" מראה כי הסכום הנוסף שישראל חייבת לקזז מהעברות המסים לרש"פ עד סוף שנה זו הוא לפחות 241 מיליון ש"ח - הסכום שהרש"פ שילמה למשפחות מחבלים הרוגים "שהידים" בשנת 2018.
 • מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" חישב כי ישנם לפחות 5,666 מחבלים הרוגים מאז ספטמבר 2000 ועד סוף 2018, שמשפחותיהם קיבלו מהרש"פ סכום משוער של 95 מיליון ש"ח ב-2018. 
 • "מבט לתקשורת פלסטינית" מעריך כי ישנם עוד 2,640 מחבלים שנהרגו בין 1970 עד סוף 1999, שמשפחותיהם קיבלו מהרש"פ סכום משוער של 44 מיליון ש"ח ב-2018.
 • "מבט לתקשורת פלסטינית" מעריך כי ישנם עוד 6,000 משפחות מחבלים הרוגים, 1999 שאינם גרים בשטחי ישראל או הרש"פ, אשר קיבלו מהרש"פ סכום משוער של 100 מיליון ש"ח ב-2018.
 • מאחר שהרש"פ מסתירה את המספרים של ה"שהידים" ההרוגים, החישובים של "מבט לתקשורת פלסטינית" מבוססים על נתונים שהתפרסמו על ידי ארגון "בצלם," על ידי הרש"פ עצמה, שירות הביטחון הכללי, ומקורות אחרים.
 • הרש"פ נתנה מענקים חד פעמיים של 6,000 ש"ח לכל משפחות המחבלים שנהרגו ב-2018. בסך הכול הרש"פ שילמה כ-1.1 מיליון ש"ח כמענקים חד פעמיים ב-2018. 

 • בנוסף קיימות הטבות כלכליות אחרות שהרש"פ נותנת לבני משפחות מחבלים הרוגים ולמחבלים פצועים, אשר מגדילים בעוד הרבה את הוצאת הרש"פ על תגמולי טרור, באופן שמכון "מבט לתקשורת פלסטינית" לא יכול לחשב.
מאת מוריס הירש, עו"ד, איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

הקדמה

מאז הקמתה, הרשות הפלסטינית משלמת משכורות למחבלים אסירים ולמשוחררים, וגם קצבאות חודשיות למשפחות של מחבלים הרוגים המכונים "שהידים", וכן לפצועים. ביולי 2018 התקבל בכנסת חוק שלפיו סכום הכספים שהרש"פ מוציאה על תגמולי טרור אלה יקוזז מכספי המסים שישראל גובה ומעבירה לרש"פ על בסיס חודשי. החוק הישראלי דורש שהממשלה תקזז את הסכום שהרש"פ מעבירה ל"פעילי טרור" ולמשפחותיהם.

מאז פברואר 2019 ממשלת ישראל מקזזת את הכספים שהרש"פ שילמה למחבלים האסירים ב-2018, שערכם הוא 512 מיליון ש"ח. זהו הסכום שמכון "מבט לתקשורת פלסטינית" חשף כי הרש"פ הודתה שהיא שילמה למחבלים אסירים ומשוחררים בשנת 2018. ממשלת ישראל לא קיבלה כל החלטה בנוגע למאות מיליוני השקלים שהרש"פ שילמה - וממשיכה לשלם - למחבלים הפצועים ולמשפחות מחבלים הרוגים.

בסיום הודעת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי ("הקבינט") נכתב:
 
"ראש הממשלה ושר הביטחון [מר בנימין נתניהו] הנחה את גורמי הביטחון להעמיק את הבדיקות לגבי תשלומים נוספים שהרש"פ משלמת בזיקה לטרור למחבלים ומשפחותיהם. ככל שמידע כזה יתקבל,סכום ההקפאה יעודכן בהתאם."
[אתר משרד ראש הממשלה, 17/02/2019]

עם זאת, מאז לא התקבלה כל החלטה נוספת בעניין, בחלקו מפני שחישוב הסכום המדויק ששולם למחבלים ההרוגים מסובך מאוד, כפי שיוסבר בהמשך.

בתגובה להחלטת הקיזוז של ישראל, הרש"פ סירבה, עד חודש ספטמבר 2019, לקבל כלל את הכספים שהועברו אליה מישראל, ובכך גרמה לעצמה למשבר כלכלי בשטחי הרש"פ. עכשיו, אחרי שהרש"פ החלה לקבל שוב את העברות המסים מישראל על אף הקיזוז, הגיע הזמן המתאים שהממשלה תיישם את הקיזוז השני הנדרש על פי החוק הישראלי.

כפי שהוזכר, חישוב הסכום המדויק של הכספים המועברים למשפחות של מחבלים הרוגים, הוא משימה מסובכת יותר. מכון "מבט תקשורת פלסטיני" הכין דו"ח המחשב את הסכום המינימלי שהרש"פ מעבירה למשפחות מחבלים הרוגים. הדו"ח נשלח גם לממשלת ישראל.

לצורך החישוב הזה, "מבט לתקשורת פלסטינית" השתמש בהגדרה שבחוק ביחס ל"פעילי טרור", הכוללת את כל מי שהיה מעורב באופן כלשהו בפעילויות טרור, ובכלל זה חברות בארגוני הטרור הפלסטינים השונים.

תשלומי הרש"פ למשפחות מחבלים "שהידים" ב-2018

בעוד שקל יחסית לכמת את תשלומי הרש"פ למחבלים אסירים ומשוחררים, שהסתכמו ב-502 מיליון ש"ח בשנת 2018, כימות התשלומים למשפחות של מחבלים הרוגים ולפצועים הוא משימה קשה הרבה יותר, בגלל מספר סיבות.

ראשית, בתקציב הרש"פ לשנת 2018 נזכרת הקצבת 687 מיליון ש"ח עבור "שהידים ופצועים." הסכום הזה כולל ארבע קטגוריות של מקבלים:

1. בני משפחות של מחבלים "שהידים";
2. מחבלים פצועים;
3. משפחות של "בלתי מעורבים" שנהרגו בלחימה;
4. "בלתי מעורבים" פצועים.

על פי תקציב הרש"פ, ישנם 37,500 מקבלי קצבאות בארבע הקטגוריות האלה. החוק הישראלי דורש שישראל תקזז רק את הסכומים ששולמו כתגמולים למקבלים משתי הקטגוריות הראשונות - משפחות מחבלים הרוגים, או מחבלים פצועים. אך הרש"פ אינה מפרסמת כל נתונים בנוגע לכמה מקבלים ישנם בכל קטגוריה.

קושי נוסף בחישוב המספר המדויק נמצא בכך שהרש"פ אינה מעבירה את התשלומים באופן ישיר, אלא מעבירה את הכספים ל"מוסד לטיפול במשפחות שהידים ופצועים" השייך לאש"ף, והוא בתורו מעביר תשלומים למשפחות. התשלומים שאש"ף מעביר אינם שקופים, ולכן אי אפשר לדעת במדויק כמה מכספי הרש"פ הועברו למשפחות של מחבלים הרוגים ולמחבלים פצועים.

יש לציין כי עדות בשבועה של נושא משרה בכיר במוסד לטיפול במשפחות השהידים והפצועים, שהופיע בפני בית משפט ישראלי מטעמה של הרש"פ, מאשרת כי המוסד הזה ממומן על ידי הרש"פ באופן בלעדי.

בנוסף, בעוד שזכאותם של המחבלים הכלואים והמשוחררים למשכורות חודשית, ולזכויות נוספות שלהם, קבועות בחוק ובתקנות של הרש"פ אשר הן מפורסמות ברבים, הכספים המשולמים למשפחות המחבלים ההרוגים אינם מוגדרים בחוק הרש"פ, אלא רק בנהלים פנימיים של אש"ף.

על מנת להשלים את המידע החסר, "מבט לתקשורת פלסטינית" בחן הרבה מקורות פתוחים, אשר מספקים מידע על מספר המחבלים ההרוגים לאורך עשרות שנים, והגיע למסקנה שישראל יכולה להוכיח כי ישנם לפחות 14,300 מחבלים הרוגים שהרש"פ שילמה להם קצבאות חודשיות ב-2018. חישוב מספר המחבלים ההרוגים מתבסס על שילוב מידע שמפרסם ארגון בצלם, ופרסומים של הרשות הפלסטינית ושב"כ, ופרסומים של היסטוריונים בנוגע לסכסוך ולארגוני הטרור הפלסטינים.

המספרים האלה מפורטים בטבלה שלהלן: 
 
הסברים לגבי הטבלה
אתר ארגון בצלם כולל טבלאות רבות המספקות מידע על נסיבות מותם של אלפי פלסטינים שנהרגו בין ספטמבר 2000 עד סוף שנת 2018. מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" בדק את אלפי הנתונים האלה ומצא כי 5,296 פלסטינים המתאימים להגדרת ישראל ל"פעילי טרור" נהרגו בתקופה הזו. 

את נתוני בצלם יש לראות כנתונים מינימליים, מאחר שהמספרים שלהם אינם תואמים לאלה של ארגונים אחרים, כמו של מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית, והם ציינו מספר גדול יותר של מחבלים הרוגים ביחס לנתוני בצלם. יחד עם זאת, מאחר שארגון בצלם פרסם את בסיס הנתונים הגדול והנרחב ביותר, ומאחר שארגון זה מבקר באופן גלוי את מדינת ישראל, הרי שהנתונים שלו לגבי מספר הפלסטינים שנהרגו תוך השתתפות בפעילות טרור נגד ישראל מהווים מקור אמין ביחס למספר המינימלי של ההרוגים מקטגוריה זו.

על פי סוכנות הידיעות הרשמית של הרש"פ, "וופא", בתקופה שבין ספטמבר 2000 עד סוף 2018 נהרגו 12,886 "שהידים" פלסטינים. בשילוב הנתונים של בצלם לגבי מספר המחבלים ההרוגים בתקופה הזו (5,296), מסתבר כי שיעור המחבלים המעורבים בטרור מבין כלל ה"שהידים" שבנתוני הרש"פ, הוא 40%.

השיעור הזה הנו חשוב מאחר שלא הרש"פ ולא בצלם אינם מספקים מידע בנוגע לנסיבות מותם של הפלסטינים שנהרגו לפני שנת 2000. מצידה, הרש"פ מציינת את השמות של כ-6,600 "שהידים" שנהרגו בין 1970 - 2000. בהנחה ששיעור המעורבים בטרור מבין ההרוגים האלה הוא אותו שיעור - 40% מכלל ה"שהידים" - הרי שמכון מבט לתקשורת פלסטינית מעריך כי בין השנים 1970 - 2000 נהרגו 2,640 "פעילי טרור" פלסטינים.

נתוני בצלם אינם כוללים מחבלים מתאבדים או מחבלים שמתו בזמן הימצאותם בבתי כלא ישראלים. פרסומי שב"כ מציינים 146 מחבלים מתאבדים בין ספטמבר 2000 עד דצמבר 2009, והרש"פ מציינים 219 מחבלים שמתו בבתי כלא ישראלים בין 1967 עד סוף 2018. נתוני בצלם כוללים רק פלסטינים שנהרגו באזור יהודה ושומרון, רצועת עזה וישראל. עם זאת, על פי דו"חות התקציב שלה, הרש"פ משלמת קצבאות לעוד 13,500 משפחות של "שהידים" המתגוררות בחו"ל. על מנת לקזז את התשלומים שהרש"פ משלמת לקבוצה זו, ישראל צריכה לקבוע כמה מביניהם היו "פעילי טרור."

מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" בחן נתונים של מספר קרבות או מלחמות שלגביהם קיימת הערכה של מספר ההרוגים מבין הפלסטינים שהשתתפו בלחימה, על מנת לחשב את המספר המינימלי של ההרוגים הפלסטינים המתאימים להגדרה של "פעילי טרור" על פי חוק הקיזוז הישראלי.

במהלך מלחמת לבנון הראשונה ב-1982, נהרגו לפי ההערכה 2,400 מחבלים מארגוני אש"ף (על פי ספרו של ההיסטוריון Richard Gabriel, Operation Peace for Galilee, The Israeli-PLO War in Lebanon).

במהלך מלחמת ההתשה, בין 1967 - 1970, נהרגו לפי ההערכה 100 מחבלים של אש"ף (על פי Sam Katz, Israeli Elite Units since 1948).

במהלך אירועי "ספטמבר השחור" ב-1970, נהרגו לפי ההערכה 3,400 מחבלים של אש"ף (על פי John Bulloch, The Making of a War). על אף שפעילי טרור אלה נהגו על ידי צבא ירדן, הם נכללים בנתוני הדו"ח הזה, מאחר שההרוגים היו אנשי ארגוני הטרור החברים באש"ף, שהיו מעורבים באופן פעיל בהתקפות טרור נגד ישראל, ועל כן משפחותיהם זכאיות לתשלומים.

במהלך קרב "כראמה" ב-1968, נהרגו על פי ההערכה 128 מחבלים אנשי אש"ף (על פי גיא בכור, לכסיקון אש"ף).

במצטבר, מספר הפלסטינים המתאימים להגדרת ישראל של "פעילי טרור" שנהרגו בחו"ל רק בארבעת האירועים שצוינו לעיל, מגיע מעל 6,000. המספר האמיתי הוא בוודאי גדול הרבה יותר.

בנוסף לתשלומים החודשיים, הרש"פ מעניקה מיד לאחר מות המחבלים, מענק חד פעמי בסך 6,000 ש"ח למשפחותיהם. לפחות 188 מחבלים נהרגו בשנת 2018, על פי נתוני בצלם.

יש לציין כי בעוד שהתשלומים שהרש"פ מעבירה למשפחות המחבלים ההרוגים אינם מוגדרים בחוק הרש"פ, הסכומים, כפי שניתן לראותם בטבלה שלהלן, נחשפו בראיון נדיר עם מזכ"ל ההתאחדות הלאומית למען משפחות השהידים, מוחמד סביחאת.


בהתאם לכך, בני המשפחות של לא פחות מ-14,300 מחבלים הרוגים מקבלים קצבה חודשית של לפחות 1,400 ש"ח. בתוספת המענקים החד פעמיים, סך התשלומים של הרש"פ בשנת 2018 למחבלים הרוגים הגיעו ל-241 מיליון ש"ח לפחות.

חשוב להדגיש כי חישובי מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" הינם חישובים מינימאליים. כפי שניתן לראות בטבלה למעלה, משפחות מחבלים הרוגים שהיו נשואים ו/או הורים לילדים, מקבלים תוספות שמעבר לתשלום הבסיסי. אין מידע נגיש בנוגע למספר המחבלים ההרוגים שהיו נשואים ו/או הורים לילדים.

כמו כן אין מידע נגיש בנוגע למספר המחבלים הפצועים המקבלים תשלומים.

בנוסף, אין מידע נגיש בנוגע לעלות ההטבות הרבות האחרות המשולמות על ידי הרש"פ למשפחות המחבלים ההרוגים ולמחבלים הפצועים, הכוללות תשלומים המפורטים בטבלה הבאה:


ההוספות וההטבות האלה מגדילות באופן משמעותי את כלל התשלומים של הרש"פ עבור משפחות המחבלים ההרוגים והמחבלים הפצועים.

סיכום: סך התשלומים של הרש"פ כתגמולי טרור בשנת 2018
 • תשלומי הרש"פ למחבלים אסירים ומשוחררים, על פי נתוני הרש"פ המפורסמים, היו לא פחות מ-502 מיליון ש"ח
 • תשלומי הרש"פ למשפחות המחבלים ההרוגים היו לפחות 241 מיליון ש"ח

 • סך תשלומי הרש"פ עבור תגמולי טרור בשנת 2018 היו לא פחות מ-743 מיליון ש"ח
"מבט לתקשורת פלסטינית" סיפק את המידע הזה למשרד הביטחון, על מנת לסייע לקבוע את הסכום שממשלת ישראל צריכה לקזז מההעברות לרש"פ. החישובים וההערכות של "מבט לתקשורת פלסטינית", ביחד עם הגישה למקורות מודיעיניים שאינם נגישים למכון המחקר, בעיקר בנוגע לתשלומים למחבלים פצועים ולמשפחות מחבלים הרוגים, יביאו את הממשלה למספר סופי שיהיה גבוה באופן משמעותי מעל הסכום המינימאלי של "מבט לתקשורת פלסטינית," שהוא ל-743 ש"ח.

להלן קטע מתוך ראיון עם מזכ"ל האיחוד הלאומי למשפחות השהידים, מוחמד סביחאת, שנערך לפני מספר שנים, שבו הוא חושף פרטים לגבי התשלומים למשפחות מחבלים "שהידים":

"מזכ"ל האיחוד הלאומי למשפחות השהידים, מוחמד סביחאת, אמר אתמול [24/04/2013] כי ממשלתו של ראש הממשלה, ד"ר סלאם פיאד, נהגה בצדק חסר תקדים עם משפחות השהידים במולדת ובפזורה, וכי הקצבאות החודשיות שלהן הועלו באופן ניכר ביותר במהלך תקופת כהונתו.

ביטוח רפואי
הוא הבהיר כי בתחום הבריאות, נעשה ביטוח למשפחות השהידים שנחשב להגיוני, למרות מספר פגמים מהם הוא סובל בכל הנוגע למשפחות השהידים הנשואים, שכן ביטוח זה כולל את אשת השהיד ובניו, אך רק במקרים יוצאים דופן גם את הוריו.

תחום החינוך
בתחום החינוך, ציין סביחאת כי בניהם, בנותיהם ונשותיהם של השהידים זכאים לפטור מלא משכר הלימוד האוניברסיטאי של התואר הראשון, וזהו מנגנון שנחשב בעיניו כהגיוני, אך זקוק לפיתוח, כך שיכלול גם את שלבי הלימוד הבאים, כמו תואר שני ודוקטורט, וכן יכלול את משפחות השהידים בפזורה, ולא רק את המשפחות המתגוררות בתוך המולדת.

קצבאות כספיות
במישור הקצבאות הכספיות, אמר סביחאת: 'כאן היה האסון האמתי שהצריך מאתנו לקיים קרבות איגודיים פעילים לאורך שנים, שכן ממוצע הקצבה החודשית של משפחת שהיד רווק בתחילת שנות התשעים נע בין 200 ל-300 שקלים, בפרט אם לא הייתה לו דרגה צבאית. זאת, בעוד שמשפחתו של שהיד נשוי קיבלה באותה תקופה סכום שנע בין 400 ל-700 שקל, לפי מספר בני המשפחה.'
הוא הוסיף כי מציאות זו יצרה תסכול נפשי גדול בקרב כלל משפחות השהידים, בנוסף למציאות הכלכלית המחפירה שבה הן חיו, ובפרט נשותיהם ובניהם של משפחות השהידים, מה שדחף חלק מילדיהם לעזוב את הלימודים וללכת לעבוד.
אנו אומרים כי תקופת כהונתו של ד"ר סלאם פיאד בראשות הממשלה ובמשרד האוצר הינה התקופה שבה החלו תנאי משפחות השהידים להשתפר בצורה ניכרת וכן הופנתה תשומת לב לתנאיהם של משפחות השהידים במחנות הפליטים בפזורה.'
צביחאת ציין כי פיאד הסכים להעלות את קצבאות משפחות השהידים בסוף שנת 2007, כלומר מספר חודשים לאחר שהתמנה לראשות הממשלה, כך שהממוצע הכללי של קצבת משפחת שהיד רווק יעמוד על כ-650 שקלים, וזאת של הנשוי על כאלף שקלים, מה שמהווה תוספת שנעה בין 40 ל-120 אחוזים בקירוב.

הגדלת הקצבאות מחדש
לגבי הפעם השנייה, וליתר דיוק, תחילת שנת 2009, אמר סביחאת: 'פיאד הסכים להעלות את הקצבאות מחדש, כך שקצבה מינימלית של משפחת שהיד רווק תעמוד על אלף שקלים וקצבה מינימלית של משפחת שהיד נשוי תעמוד על 1,300 שקל. כמו כן, פיאד קיבל החלטה להעלות בפעם השלישית את הקצבאות החודשיות, ובאופן ניכר ביותר, והעבודה על כך החלה באחד ביולי אשתקד [2012].'
הוא הדגיש כי לצד ההחלטה להעלות את הקצבאות, כללה ההחלטה מחווה יפה וחשובה ביותר, והיא מתן היחס השווה למשפחות השהידים בתוך המולדת ובמחנות הפזורה, וזאת בפעם הראשונה בהיסטוריה של הרש"פ.
הוא הוסיף כי בתוספות האחרונות התמקדו במשפחות השהידים הנשואים שהשאירו אחריהם נשים וילדיהם, שהינו דבר הגיוני ביותר, והבהיר כי אשת שהיד שמפרנסת ארבעה ילדים וקיבלה בעבר 1500 שקלים, מקבלת כעת קצבה על סך 2,600 שקלים בחודש.
הוא הסביר כי החלטתו האחרונה של ראש הממשלה כללה העלאה של קצבאות הפצועים, שקיבלו בעבר קצבאות נמוכות ביותר, וכעת מצבם דומה יחסית לזה של משפחות השהידים.
הוא ציין כי כלל התוספות השנתיות למשפחות השהידים והפצועים בתוך המולדת ובפזורה, לפי החלטתו האחרונה של פיאד, חצו את סכום 74 מיליון הדולרים לשנה.
כמו כן, הוא סקר את ההחלטה האחרונה שפרסם פיאד בעניין העלאת קצבאות משפחות השהידים והפצועים בתוך המולדת ובפזורה, שקבעה כי קצבת משפחת השהיד תועלה ל-1400 שקל, או לסכום המקביל בדולרים, בנוסף לתוספת רעיה על סך 400 שקלים, או הסכום המקביל בדולרים, ותוספת בנים על סך 200 שקלים, או הסכום המקביל בדולרים, עבור כל בן או בת.

תוספת בנים
הוא הוסיף: 'החלטה זו כוללת תשלום של תוספת לבנים עד הגיעם לגיל 18, והתשלום ממשיך עבור בנים שלומדים עד לסיום התואר הראשון או עד הגיעם לגיל 26, הקרוב מבין השניים.
כמו כן, התשלום ממשיך עבור בת לא נשואה שאינה עובדת וכן עבור בנים נכים שיוכיחו כי אינם יכולים לפרנס את עצמם.
הקצבה תשולם לכל משפחת שהיד החל מתאריך מות השהידים שלו, והתשלום יחל מתאריך אישור תיק השהיד.'
ההחלטה כללה כי אישור תיק השהיד והפצוע יתבצע על ידי 'מוסד הרווחה [מוא'ססת רעאיה] למשפחות השהידים והפצועים', בהתאם לחוקים ולהוראות שהוא מפרסם. כמו כן, תשולם תוספת חודשית מיוחדת למשפחות שהידים ופצועים מירושלים ומהפנים על סך 300 שקלים, או הסכום המקביל בדולרים. במקרה שלשהיד היו מספר נשים, כל אחת מהן תקבל את חלקה מהקצבה על בסיס הקצבה הבסיסית במלואה, בנוסף לתוספות המופיעות בהחלטה זו. הוא הוסיף: 'הקצבאות של חלק ממשפחות השהידים במחנות הפליטים בלבנון ובסוריה נעו בין 40 ל-70 דולר, ובהשוואה לשיטת התשלום החדשה, גובה הקצבאות של מרבית משפחות השהידים בפזורה הוכפל פי שבעה או שמונה, שכן גובה הקצבה הבסיסית של משפחת שהיד בפזורה עלתה ל-350 דולר, וזאת בנוסף לתוספות עבור רעיה, ילדים ודרגה צבאית, במקרה שיש כאלו.'

קצבאות הפצועים
הסעיף השמיני של החלטה זו דן בתשלום חלק מהקצבה המשולמת למשפחות השהידים לפצועים, לפי אחוזי הנכות, כך שפצוע עם 75% אחוזי נכות ומעלה יקבל קצבה מלאה, פצוע עם 50 עד 74 אחוזי נכות יקבל 75% מהקצבה ופצוע עם 40-49 אחוזי נכות יקבל 50% מהקצבה. במקביל, קצבת הפטירה בחו"ל תועלה בסכום קצוב של 50 דולר בחודש.
 
לפי הסעיף התשיעי, ישולם מענק מיוחד וחד פעמי לכל משפחת שהיד על סך 6,000 שקל, או הסכום המקביל בדולרים, לאחר מות הקדושים שלו."
[עיתון אל-איאם, 25 אפריל 2013]
 
הפיגוע בבית הכנסת בשכונת הר נוף בירושלים - המחבלים ר'סאן ועודאי אבו-ג'מל, ממזרח ירושלים, נכנסו לבית כנסת בשכונת הר נוף בירושלים ב-18/11/2014 בזמן "תפילת עמידה", ותקפו את המתפללים באמצעות אקדחים, סכינים וגרזנים, רצחו 4 מתפללים ועוד שוטר שהגיע לזירה. בפיגוע נפצעו 7 אנשים, 3 מהם באורח קשה. אחד הפצועים בפיגוע מת מפצעיו כ-11 חודשים לאחר האירוע, ב-24/10/2015. המחבלים נהרגו בחילופי אש עם כוחות הביטחון הישראלים שהגיעו למקום.