English

 


פריט חדשות פלסטיני
שר ברשות הפלסטינית: ישראל משחררת אסירים רק בעקבות חטיפת חיילים
ערוץ אל-אקצא (חמאס)  -  16/07/2008


 
אשרף אל-עג'רמי, שר האסירים ברשות הפלסטינית:
     "אין ספק שמדובר באירוע היסטורי וחשוב לעם הפלסטיני, הלבנוני ולאומה הערבית בכלל, זהו ניצחון גדול, כלומר שחרור של זקן האסירים הערבי, הלוחם הגיבור סמיר קונטאר, אשר נכלא לפני 30 שנה בבית הכלא של הכיבוש. ראשית, הדבר מהווה ניצחון לעם הפלסטיני מאחר והוא פעל לטובת שחרור פלסטין, לטובת העם הלבנוני והאומה הערבית ולכל הלוחמים לטובת החופש. לצערנו, הייתה ציפייה לכך שסמיר קונטאר ישוחרר קודם לכן, אבל שפת המו"מ וההסכמים עם ישראל אינן מועילות לשחרור סמיר קונטאר [ולשחרורם] של 344 אסירים שעדיין נמצאים בבתי הכלא, מפני הסכמי אוסלו וכן אסירים שמרצים את מאסרם כבר למעלה מ-20 שנה...
המסר שמעבירה ישראל לפלסטינים ולערבים בצורה זו או אחרת לשחרור אסירים, אינה דרך מו"מ. הנשיא אבו מאזן נפגש עם ראש הממשלה הישראלי עשרות פעמים וכן המשלחת הישראלית והפלסטינית נפגשו עשרות פעמים, פגישות דו צדדיות ופגישות עם צדדים בינלאומיים, אבל כל הפגישות הללו לא הניבו שום פתרון בשום סוגיה, כולל סוגיית האסירים."
אשרף מציין כי ישראל שיחררה כמה אסירים כמחווה, אך השאירה בבתי הכלא שלה את [האסירים] הוותיקים, החולים, הנשים, הילדים והמפקדים כשבויים בידיה כקלפי מיקוח. ישראל יכולה לוותר על האסירים הללו במהלך עסקה לחילופי שבויים, כלומר אם יש חיילים ישראלים בשבי, אזי ישראל תוותר על הקלפים הללו, אבל אם אין חיילים ישראלים בשבי אז ישראל תשתהה ותשתהה והנושא יישאר כך לתקופה ארוכה."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהעוד בנושא:
כללי
תגובות לעסקת שליט
Created by swat