English

 

אוסף קריקטורות


ישראל כנחש (2)
כיתוב על פני הגבר: "המשלחת האירופית"
אל-חיאת אל-ג'דידה
08/11/2003הקודם הבא


2003
לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
שכתוב ההיסטוריה
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
ירושלים תחת "מתקפה"
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

לפי שנים


Created by swat