English

 

אוסף קריקטורות


ארה"ב מטרפדת את הפסגה הערבית
על השלט כתוב: "אל הפסגה"
אל-חיאת אל-ג'דידה
29/03/2008הקודם הבא


2008
לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
שכתוב ההיסטוריה
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
ירושלים תחת "מתקפה"
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

לפי שנים


Created by swat