English

 


ספריית וידאו

תכניות ילדים


סרטונים פלסטינים


סרטוני PMW


Share |
הקודם הבא

הטלוויזיה הפלסטינית לילדים: "אין ישראל, חיפה ויפו הן חלק מפלסטין"
המנחה: "אתם אוהבים לצאת לטייל? אז הראו לי על מפת פלסטין לאן הלכתם."
הילדים: "הלכנו לכינרת ולים המלח. יפו, חיפה. וג'נין ושכם."
המנחה: "כלומר, ביקרתם במקומות רבים ושונים בפלסטין, וזה דבר טוב מאוד. יפה מאוד שאנחנו תמיד מבקרים במקומות חדשים במדינתו פלסטין."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 16/05/2010 (1 דקות.)


תכניות ילדים 

לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
העולם ללא ישראל
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
ילדים לוחמים
שכתוב ההיסטוריה
סילוף והכחשת שואה
חשוב מבחינה היסטורית
מימון מערבי
אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
הערבים הישראלים
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

בחר לפי סגנוןלפי שנים

2024 2014 2005
2023 2013 2004
2022 2012 2003
2021 2011 2002
2020 2010 2001
2019 2009 2000
2018 2008 1999
2017 2007 1998
2016 2006 1997
2015

Created by swat