English

 


ספריית וידאו


סרטונים פלסטינים


סרטוני PMW


Share |
הקודם הבא

נוער ערבי ישראלי בנצרת: "ציוני לא רוצים לראות"

מגיש בטלוויזיה הפלסטינית: "תרשי לנו לשמוע את הצעקות ולשמוע את הקריאות הללו בשידור חי"
[קריאות של המפגינים הערבים בנצרת:]
"נחצה הגבול, נגדשה הסאה, האינתיפאדה – עלי מעלה...
ברכת המהפכה שלנו, לירושלים הגאה...
למי שישאל מי אנחנו? אנחנו צעיריך פלסטין, אנחנו צעיריך פלסטין, אנחנו צעירייך פלסטין.
למי ששואל אותנו, מה קרה? המצור על עזה התהדק, המצור על עזה התהדק.
[אנו אומרים] בגלוי, [אנו אומרים] בגלוי: מסתערב לא רוצים לראות, מסתערב לא רוצים לראות.
[אנו אומרים] בגלוי, [אנו אומרים] בגלוי: ציוני אנו לא רוצים לראות, ציוני אנו לא רוצים לראות.
ברוח, בדם נפדה את אל-אקצא".
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 11/05/2021 (1 דקות.)


2021 

לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
העולם ללא ישראל
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
ילדים לוחמים
שכתוב ההיסטוריה
סילוף והכחשת שואה
חשוב מבחינה היסטורית
מימון מערבי
אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
הערבים הישראלים
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

בחר לפי סגנוןלפי שנים

2021 2012 2004
2020 2011 2003
2019 2010 2002
2018 2009 2001
2017 2008 2000
2016 2007 1999
2015 2006 1998
2014 2005 1997
2013

Created by swat