English

 


ספריית וידאו


סרטונים פלסטינים


סרטוני PMW


Share |
הקודם הבא

ילדים פלסטינים: המוות כשהיד הוא מתוק
ולאא', בת 11: "השהאדה זה משהו יפה מאד מאד. כל האנשים מייחלים ל'שהאדה'. מה יכול להיות יותר טוב מללכת לגן-עדן?"
מנחה: "מה יותר טוב: שלום וזכויות מלאות לעם הפלסטיני, או 'שהאדה'?"
ולאא': 'שהאדה.' אני אקח את זכותי לאחר ההפיכה לשהידה."
מנחה: "יוסרא, את מסכימה לדברים האלו?"
יוסרא: כמובן שה'שהאדה' טובה יותר. איננו רוצים בחיים האלה, אנו רוצים את חיי העולם הבא. אין לנו מה להרויח מהחיים האלה, רק מחיי העולם הבא."
מנחה: "את באמת אוהבת את המוות?"
יוסרא: המוות איננו 'שהאדה.'"
מנחה:"אני מתכוון להיעלמות שאחרי המוות."
יוסרא: "אף ילד לא אוהב את המוות. ילדי פלסטין אימצו את העיקרון כי ה'שהאדה' טובה מאוד. כל ילד פלסטיני, נניח בן 12, אומר: 'הו אלוהים, הלואי ואהיה שהיד.'"
מנחה: "יש לנו שיחה מסאברין ברמאללה."
סאברין: "איאת אל-אח'רס [מחבלת מתאבדת שהתפוצצה בירושלים] כאשר התפוצצה, היתה בת 17..."
מנחה: "סאברין, את תומכת או מתנגדת?"
סאברין: "בודאי שאני בעד ההתפוצצות, כי זו זכותנו."
מנחה: "סאברין, כעת, האם זה טבעי שאיאת אל-אח'רס הולכת לפוצץ את עצמה?"
סאברין: "כמובן, זה מצב טבעי."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 09/06/2002 (1 דקות.)


2002 

לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
העולם ללא ישראל
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
ילדים לוחמים
שכתוב ההיסטוריה
סילוף והכחשת שואה
חשוב מבחינה היסטורית
מימון מערבי
אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
הערבים הישראלים
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

בחר לפי סגנוןלפי שנים

2024 2014 2005
2023 2013 2004
2022 2012 2003
2021 2011 2002
2020 2010 2001
2019 2009 2000
2018 2008 1999
2017 2007 1998
2016 2006 1997
2015

Created by swat