English

 


ספריית וידאו


סרטונים פלסטינים


סרטוני PMW


Share |
הקודם הבא

עבאס מבטיח להמשיך משכורות טרור: "אנחנו נשלם"
עבאס: "אנו נשבעים לשהידים הנכבדים שלנו ולאסירים הגיבורים שלנו – [הישראלים] ביקשו מהבנקים לא לשלם לאסירים, [אבל] אנו נשלם לאסירים, על אפם ועל חמתם!"
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 20/05/2020 (1 דקות.)


2020 

לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
העולם ללא ישראל
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
ילדים לוחמים
שכתוב ההיסטוריה
סילוף והכחשת שואה
חשוב מבחינה היסטורית
מימון מערבי
אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
הערבים הישראלים
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

בחר לפי סגנוןלפי שנים

2020 2012 2004
2019 2011 2003
2018 2010 2002
2017 2009 2001
2016 2008 2000
2015 2007 1999
2014 2006 1998
2013 2005 1997

Created by swat